เหลากราม บางคราวก็ไม่ได้เข้าไปทำการผ่าตัดเพื่อ

เหลากราม เรื่องแบบนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะการเรียกกันแบบไทยๆ แม้แต่ที่เกาหลีก็เรียกกันแบบนั้น ในแบบสากลที่ใช้ภาษาอังกฤษก็เรียกกันว่า “กรามใหญ่” หรือ “คางใหญ่” เช่นเดียวกัน การเรียกแบบนี้ก็เพื่อป้องกันการสับสนและเพื่อให้เข้าใจคำๆ นี้กันอย่างเป็นสากล ในภาษาอังกฤษซึ่งเรียกอาการกรามใหญ่จนดูผิดปกติว่า “Prominent mandible” ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกในวงการผ่าตัดและหมายถึงการ “ลดความป้าน” ของมุมกระดูกกรามที่อยู่ในส่วนท้ายสุดของมนุษย์ และเป็นส่วนที่สามารถลากเป็นแนวดิ่งจากใต้ใบหูล่างลงมาจดที่กรามหรือคางส่วนนั้นด้วย ดังนั้นบางทีหมอผ่าตัดจึงเรียกการผ่าตัดกรามใหญ่นี้ในอีกรูปแบบว่า “chin excision” (การผ่าตัดคาง) ซึ่งเป็นการมองกรามส่วนท้ายว่าเป็นส่วนต่อของคาง…เรื่องคงมีอยู่ประมาณนั้นเหลากราม. บางคราวความหมายข้างต้นยังหมายถึง “การผ่าตัดเส้นกรอบหน้าเพื่อลดส่วนคางลง” (facial contouring surgery for the lower chin) ด้วย เนื่องจากเห็นว่าการผ่าตัดแบบนี้ก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะลดความใหญ่ของกรามลงไปด้วยนั่นเอง เหลากราม ล่าสุดการผ่าตัดเพื่อลดความป้านของคางลง ไม่ว่าจะเกี่ยวกับปลายสุดของสันกรามด้วยหรือไม่ งานผ่าตัดแบบนี้ในวงการแพทย์ ก็ใช้คำว่า “mandible reduction” ซึ่งแปลว่า “การลดกราม” ลง โดยมีความหมายหลักๆที่พุ่งประเด็นไปที่เรื่องการลดคางในส่วนที่อยู่ใต้ปากโดยตรงโดยที่บางคราวก็ไม่ได้เข้าไปทำการผ่าตัดเพื่อ “เหลา” ปลายสุดของกรามด้วยซ้ำไป ซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นเป็นการพยายามทำให้รูปหน้าของคนไข้มีโครงเป็นใบหน้ารูปไข่ให้ได้ (หรือใกล้เคียงที่สุด) ด้วยการลดเส้นกรอบล่างของใบหน้าให้ดูเล็กลง และดูมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เมื่อมองในระดับภาพรวมทั้งหมด ดูเหมือนจะเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าถ้าผ่าตัดเพื่อลดความป้านของใบหน้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเน้นที่คางอย่างเดียวหรือมองภาพรวมไปถึงขากรรไกรด้วยก็ตาม สามารถเรียกได้ทั้ง “การผ่าตัดลดคาง” …

Continue reading ‘เหลากราม บางคราวก็ไม่ได้เข้าไปทำการผ่าตัดเพื่อ’ »