เสริมจมูก เทคโนโลยี่ที่ทำให้Hyaluronic acid

เสริมจมูกเทคโนโลยี่ที่ทำให้Hyaluronic acid ที่เป็นอิสระ(Free Hyaluronic acid) เชื่อมติดกันเป็น Gelหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Cross-Linked Hyaluronic acid กล่าวได้ว่าตัวCross-Linked Hyaluronic acidของ Filler เป็นสารสำคัญที่ทำให้Filler เป็นสารเติมเต็มที่หลังจากฉีดเข้าไปบริเวณที่ฉีดจะเพิ่มปริมาตรบริเวณนั้นและอยู่ได้นานตามระยะเวลาที่มีการบ่งบอกไว้เสริมจมูก. e-BRID Technology เป็นTechnologyที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นTechnologyที่มีความสำคัญที่ทำให้เกิดนวัตกรรมที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างสูงของ Filler ที่ใช้ Hyaluronic acidเป็นส่วนประกอบหลัก เพราะe-BRID Technologyทำให้เกิดตัวCross-Linked Hyaluronic acidซึ่งขอเรียกว่าe-BRIDGel  โดยตัวe-BRIDGel  จะมีความสมบูรณ์แบบกว่าFillerที่ใช้Technology รูปแบบอื่นที่มีในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นการอยู่ได้นานตามระยะเวลาที่ได้ระบุไว้มีความยืดหยุ่นและความหนืดสูงทำให้ดูเป็นธรรมชาติและอยู่บริเวณที่ฉีดได้ดี ยากที่จะไหลไปยังบริเวณอื่น เสริมจมูก ขณะเดียวกันความแข็งแรงของโครงสร้างของe-BRIDGel ทำให้ตัวมันมีความคงทนต่อเอนไซม์ Hyaluronidase ที่สูงเมื่อเทียบกับ Fillerที่ใช้ Technology รูปแบบอื่น และสิ่งที่ผู้บริโภคต้องทราบเป็นอย่างยิ่งคือ ปริมาณHyaluronic acidที่อยู่ใน Fillerของแต่ละยี่ห้อไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าHyaluronic acidทั้งหมดที่อยู่ในนั้นเป็นสารสำคัญที่ทำให้บริเวณที่ฉีด Filler ตัวนั้นอยู่ได้นานตามระยะเวลาที่บ่งบอกไว้ เพราะ Hyaluronic acidที่อยู่ในหลอดของแต่ละยี่ห้อมีทั้ง Cross-Linked Hyaluronic acid  และ Hyaluronic acidโดยทั่วไปเหมือนในร่างกายมนุษย์ซึ่งHyaluronic …

Continue reading ‘เสริมจมูก เทคโนโลยี่ที่ทำให้Hyaluronic acid’ »