ลดน้ำหนัก เมื่อรับประทานยา phentermine ติดต่อกันไประยะหนึ่ง

ลดน้ำหนัก เมื่อรับประทานยา phentermine ติดต่อกันไประยะหนึ่ง อาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการซึมเศร้าได้ และอาจรับประทานยามากกว่าเดิม เนื่องจากยาไปมีผลทำให้ระดับ NE และ DA ลดน้อยลงอย่างมาก ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจเกิดภาวะเบื่ออาหารอย่างมาก (anorexia)จนทำให้ภูมิต้านทานลดลงจากการขาดสารอาหาร ซึ่งอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ลดน้ำหนัก. ลดน้ำหนัก นอกจากนี้ ในกรณีที่หยุดรับประทานยาผิดวิธีก็อาจทำให้เกิดภาวะถอนยาได้อีกเช่นกัน ซึ่งอาการถอนยาที่เกิดขึ้น ได้แก่ มีอาการอ่อนเพลีย ง่วงซึม ไม่มีแรง ซึมเศร้า และหลับเป็นเวลานาน จะเห็นได้ว่าการใช้ phentermine ผิดวิธีสามารถก่อให้เกิดปัญหาได้มากและมีมอันตรายสูง โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้ว เช่น – ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง – ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ – ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดอุดตัน – ผู้ป่วยโรคต้อหิน (glaucoma) – ผู้ป่วยที่มีภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานมากเกิน – ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติการใช้ยาในทางที่ผิด – ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคจิต หรือโรคทางจิตเวชอื่นๆ – ผู้ป่วยขณะที่กำลังได้รับยากลุ่ม monoamine oxidase inhibitors (MAOI)รวมทั้งที่ เคยได้รับ MAOI มาก่อนหน้านี้ไม่เกิน 14 วัน ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ถือเป็นข้อห้ามใช้ของยา …

Continue reading ‘ลดน้ำหนัก เมื่อรับประทานยา phentermine ติดต่อกันไประยะหนึ่ง’ »